Rau Màu

7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
1 Tháng Tám, 2018

BTC Paclgel 25 Khoai lang – Chai 1 lít

Chặn đọt – Đứng dây – Tạo củ
1 Tháng Tám, 2018

BTC Bón Lót Khoai Lang – Gói 1kg

Rễ Bung Trắng Xóa, Hình Thành Rễ Củ Nhanh
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC PowerMax – Xô 5kg

Nguồn Năng Lượng Cực Đại
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Đỏ Rau Màu – Xô 23kg

Tăng Năng Suất Cho Cây – Dùng Ngay Mọi Giai Đoạn
15 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh Rau Màu – Chai 100ml

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng