Sản phẩm BTC Việt Nam

24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng To Trái

Tăng Độ Bền Cho Đất – Tăng Năng Suất Cho Cây
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Tăng Hàm Lượng Vitamin – Nổi Bật Mùi Vị Tự Nhiên
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Vú Sữa – Xô 22kg

Mọng Sữa Thịt Dai Thơm Ngọt – Không Lo Thối Trái, Nứt Trái
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Copper Z – Chai 250ml

Sạch Vườn Sau Xử Lý – Cây Khỏe Đề Kháng Tốt
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Xô pH – Xô 22kg

Kiểm Soát pH Sinh Học
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC BTCTRICH 3T 3 TỶ – Hộp 1Kg và Gói 1kg

Tốt Rễ Xanh Cây – Thấy Ngay Hiệu Lực,
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đồng Kẽm OxySunphat – Gói 1kg

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng Saprople – Hộp 5Kg

Trầm Tích Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng SAPROPEL – Hộp 1kg

Trầm Tích Giàu Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Go Root Cá Sấu Đỏ – Can 25lit

Tinh Chất Rong Biển Cùng Vi Tảo Đại Dương
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23Kg

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi lượng Root – Gói 1kg và 100gr

Rễ Bung Trắng Xóa – Củ To Chắc Nịch