Sản phẩm BTC Việt Nam

23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây – Gói 1Kg

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh – Can 5 lít

Siêu Tăng Trưởng – Hạ Phèn – Nâng Độ pH Đất  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Vàng CAT- Xô 23Kg

Siêu Nuôi Trái – Trái To Bóng Mẩy – Thúc Đẩy Năng Suất
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Đỏ – Xô 23kg

Tăng Tuổi Thọ Cho Cây – Dùng Ngay Mọi Giai Đoạn
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 7544 – Hộp 1 Kg

Kích Thích Ra Hoa Sớm – Hoa Trổ Đều Đồng Loạt
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 03s – Gói 1kg

Kích Đâm Tược Cực Mạnh – Kích Vọt Hoa Cực Mạnh
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Multipacl 20 – Gói 1kg

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega Lân 9X – Gói 1kg

Tăng Đề Kháng Mạnh Mẽ – Khỏe Mạnh Năng Suất Cao
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 106010 – Hộp 1kg

Tạo Mầm Hoa Chanh Chóng – Ra Hoa Mạnh Đồng Loạt
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Tạo Mầm – Gói 1Kg

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng Chuyển Sang Sinh Sản – Phân Hóa Mầm Hoa
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Paclgel 25 – Chai 1 lít

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
21 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega Ami – Chai 500ml

Dinh Dưỡng Hấp Thu Cực Mạnh – Khắc Phục Stress Cực Nhanh