Sản phẩm BTC Việt Nam

21 Tháng Mười Một, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh – Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Xả Lá – Chai 500ml

Điều Khiển Rụng Lá Như Ý – Ra Hoa Hữu Hiệu Đồng Loạt
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Tăng Tỉ Lệ Đậu Trái – Cuống Dai Và Chắc Chắn
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh – Chai 500ml

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng
15 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh Rau Màu – Chai 100ml

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng
30 Tháng Mười, 2017

BTC Đồng Lạnh 4X – Chai 500ml

Sát Khuẩn Thế Hệ Mới – Cực Mát Lạnh An Toàn