Bộ sản phẩm Tạo mầm

22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega Lân 9X – Gói 1kg

Tăng Đề Kháng Mạnh Mẽ – Khỏe Mạnh Năng Suất Cao
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 106010 – Hộp 1kg

Tạo Mầm Hoa Chanh Chóng – Ra Hoa Mạnh Đồng Loạt
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Tạo Mầm – Gói 1Kg

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng Chuyển Sang Sinh Sản – Phân Hóa Mầm Hoa
15 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh Rau Màu – Chai 100ml

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng