Trang chủ

Thuong hieu GC - Chat luong bang vang - Bao chung bang vang


SẢN PHẨM GOLD COVER

18 Tháng Ba, 2019

Gold Nai Đỏ – Gói 1 Kg

Trái Lớn, Bóng Đẹp, Sáng Da, Nặng Ký,  Ra Rễ, Đẻ Nhánh, Bung Đọt, Xanh Lá, Nở Bụi
18 Tháng Ba, 2019

Gold Phì Trái – Chai 100ml

To Trái, Phì Trái, Đẹp Màu
18 Tháng Ba, 2019

Gold Pacl 20 – Gói 1Kg

Tạo Mầm Hoa Đậu Trái Tốt, Ức Chế Sinh Trưởng, Trổ Hoa Đồng Loạt
28 Tháng Mười Một, 2018

Gold Nai Vàng – Can 5 lít

Tốt rễ, Xanh Cây, Đẹp Trái
2 Tháng Tám, 2018

Gold Zinc Siêu Kẽm Molipden – Chai 500ml

Thúc Đẩy Sinh Trưởng – Tăng Nảy Chồi, Tăng Kích Thước Lá – Lá Xanh Mướt
27 Tháng Sáu, 2018

Gold Nai Vàng – Can 25 lít

Tốt rễ, Xanh Cây, Đẹp Trái
27 Tháng Sáu, 2018

Gold Pac Lân No.45 – Chai 1 lít

Ức chế sinh trưởng, Tạo mầm hoa khỏe, Ra hoa đồng loạt, Hoa sáng mập
27 Tháng Sáu, 2018

Gold Kali Bo Sữa – Chai 500ml

Dạng Gel Sữa đậm đặc
8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Kẽm – Molipden Kết Tinh – 1kg

8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold 3 Nguyên Tố – 1Kg

Xanh Cây – Dày Lá – Đẹp Trái
8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Ra Hoa CCM – 1Kg

Kích Hoa Bung Mạnh, Hoa Sáng Mập
8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Kích Hoa Xoài – 1Kg

Chuyên Xử Lý Nghịch Vụ
8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Kéo Dưỡng Hoa Xoài – 1kg

Dưỡng Hoa Sáng – Trội Hột Nhanh
8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Dinh Dưỡng To Trái – 1Kg

Nguồn Dinh Dưỡng Đặc Hiệu
8 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Tái Tạo Rễ – 1kg

Tái Tạo Rễ Mới Nhanh Chóng
7 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Kích Đọt – 500ml

7 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Xả Lá Già – 500ml

7 Tháng Mười Hai, 2017

Gold To Đẹp Trái – 500ml

7 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Kích Ra Hoa – 500ml

7 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Fuvic – 500ml

7 Tháng Mười Hai, 2017

Gold Copper Mo – 500ml