Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

-Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 ( Đăng ký lần thứ hai, ngày 26/9/2016) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng:

– Căn cứ Chứng nhận số 2037/TĐC-HCHQ ngày 2/12/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 2200;

– Căn cứ vào báo cáo kết quả của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận

Quyết định

Điều 1: Cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 số HT 626-18-00 cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam trong lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh phân bón có địa chỉ: 4B/175 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 10/01/2018 đến ngày 10/01/2021. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam được phép sử dụng dấu chứng nhận do Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp.

Điều 3: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam có trách nhiệm duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 quy định và được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đánh giá giám sát định kỳ.

Dấu chứng nhận ISO 9001:2015

 

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015