Bộ sản phẩm Kháng khuẩn

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
14 Tháng Tư, 2021

BTC Đồng Kẽm (500ml)

Khỏi Vàng Lá – Mỏng Lá, Khỏi Bạc Lá – Tóp Đọt Non
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Copper Z (Chai 250ml)

Sạch Vườn Sau Xử Lý – Cây Khỏe Đề Kháng Tốt
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Xô pH (Xô 22kg)

Kiểm Soát pH Sinh Học
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC TRICHO 3 TỶ (Hộp 1Kg, Gói 1kg)

Tốt Rễ Xanh Cây – Thấy Ngay Hiệu Lực,
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đồng Kẽm OxySunphat (Gói 1kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu
30 Tháng Mười, 2017

BTC Đồng Lạnh 4X (Chai 500ml)

Sát Khuẩn Thế Hệ Mới – Cực Mát Lạnh An Toàn