BTC Organic (Xô 18 lít)

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ,

Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký

THÀNH PHẦN

– Thành phần: Bo 5.000mg/l; pHH20 6.5.

– Bổ sung: Nts 10.000ppm; P2O5hh 6.000ppm; K2Ohh 3.000ppm; Mg 800ppm; Ca 800ppm; Fe; Cu; Zn; Mn dưới dạng chelate vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

– Nâng pH, làm đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu tạo điều kiện thuận lợi cho rễ phát triển.
– Giúp cây ra rễ nhiều, mập, mạnh, rễ bung trắng xoá tăng khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng. Giúp rễ cây khoẻ, tăng sức chống chịu với điều kiện ngập úng, hạn hán,…
– Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cây sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh tốt, đâm chồi khỏe, tăng sức chống chịu héo rũ, ngủ ngày.
– Giải quyết hiện tượng nứt và thối đít trái, ruột trái xốp, múi lép, sượng, chất lượng trái kém, giúp nông sản bảo quản được lâu hơn.
– Giải độc hữu cơ, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật có lợi trong đất phát triển giúp cây tăng kích kháng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh bất lợi.
– Tốt đất, xanh cây, cây phát triển bền vững. Phục hồi nhanh chóng sau thu hoạch và sâu bệnh hại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*** CÂY ĂN TRÁI:
Giai Đoạn Tăng Trưởng:
– Dưới 6 tháng tuổi: 1kg/400 lít nước, tưới 1-3 lít/gốc. Định kỳ 5-7 ngày/lần.
– Trên 6 tháng tuổi: 1kg/400 lít nước, tưới 3-5 lít/gốc. Định kỳ 7-10 ngày/lần.
Giai Đoạn Phục Hồi:
– Đối với những cây có đường kính tán nhỏ: 1kg/400 lít nước, tưới 5-7 lít/1m đường kính tán. Định kỳ 7-10 ngày/lần.
– Đối với cây có đường kính tán lớn: 1kg/400 lít nước, tưới 7-10 lít/1m đường kính tán. Định kỳ 7-10 ngày/lần.

*** RAU MÀU:
Rau ăn lá:
Sử dụng 1kg/400 lít nước, tưới ướt đều mặt liếp.
Định kỳ 5-7 ngày/lần.
Rau ăn trái:
Giai đoạn dưỡng lá: 1kg/400 lít nước, tưới 0,7-1 lít/gốc. Định kỳ 5-7 ngày/lần.
Giai đoạn nuôi trái: 1kg/200 lít nước, tưới 0,7-1 lít/gốc. Định kỳ 7-10 ngày/lần.