BTC Vua 5-8-5 (Chai 1 lít)

BTC Vua 5-8-5 (Chai 1 lít)

Đâm Chồi Mạnh, Kéo Đọt Nhanh,

Xanh Dày Lá, Phục Hồi Cây, Bung Rễ Nhiều

THÀNH PHẦN

– Thành phần đăng ký: Total Nitrogen (Nts) 5%; Available Phosphate (P2O5hh)) 8%; Soluble Potassium (K2Ohh) 5%; pHH2O 6.5.

– Bổ sung: Caxi (Ca); Magie (Mg); Iron (Fe); Copper (Cu); Zinc (Zn); Mangan (Mn) dưới dạng Chelate và kích phát tố cực mạnh vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

– Phục hồi nhanh sau thu hoạch

– Kích thích phát triển bộ rễ mạnh mẽ

– Xanh cây, dày lá, quang hợp tốt

– Kích thích cây bung chồi mạnh

– Kéo đọt nhanh, lấy cơi đọt khoẻ

– Cành chồi mới to mập

– Cây ra nhiều hoa, tăng tỷ lệ đậu trái

– Tác động đa chiều

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIAI ĐOẠN:
– Cây ăn trái & cây công nghiệp: giai đoạn kiến thiết cơ bản, phát triển hoàn thiện bộ tán, lấy cơi đọt làm bông và phục hồi sau thu hoạch.
– Lúa: giai đoạn đẻ nhánh, dùng 2 lần/vụ
– Rau màu: sử dụng liên tục mọi giai đoạn

LIỀU LƯỢNG:
– Cây ăn trái & cây công nghiệp: 30ml/ bình 20 lít. Định kỳ 10-15 ngày/lần.
– Lúa: 25ml/ bình 20 lít. Định kỳ 5-7 ngày/lần.
– Rau màu: 15ml/ bình 20 lít. Định kỳ 5-7 ngày/lần.