Mãng cầu

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
5 Tháng Năm, 2021

BTC Gồ Gai Lên Màu Mãng Cầu (500ml)

Gồ Gai – Lên Màu – Tạo Phấn, Chất Nền Collagen Protein
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu (500ml)

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ (Can 5 lít)

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23Kg)

Siêu Nuôi Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Dưỡng Hoa Dài Mập, Tạo Dai Cuống Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Gai Nở Đều – Sáng Trái, Dày Múi – Thịt Dai Chắc