Xoài

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ (Can 5 lít)

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Chắc Sáng Trái Xoài (Chai 500ml)

Tăng Hàm Lượng Vitamin, Nổi Bậc Mùi Vị Tự Nhiên
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Siêu Lấy Nhị Xoài, Siêu Trội Hột Xoài
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Xoài (Hộp & Gói 1kg)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 03s (Gói 1kg)

Kích Đâm Tược Cực Mạnh – Kích Vọt Hoa Cực Mạnh
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Tăng Tỉ Lệ Đậu Trái – Cuống Dai Và Chắc Chắn