Sầu Riêng

27 Tháng Sáu, 2022

BTC Vi lượng to trái sầu riêng (Gói 1Kg)

Trái To Đẹp, Lớn Đều, Xanh Gai, Vỏ Mỏng, Cơm Dày, Thơm Ngọt, Chống Méo Trái, Chống Sượng Múi
9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng (Can tưới 25 lít)

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ (Can 5 lít)

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Rãnh Múi Rõ Bầu Múi Phình To, Cơm Dày Vàng Ươm Béo Ngậy
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích Bung Hoa Đồng Loạt, Kéo Phát Hoa Vọt Nhanh Kích Mắt Cua Nứt Mạnh, Chùm Hoa Đẹp – Sáng Mập
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Dưỡng Hoa Sáng Mập, Tạo Dai Cuống Trái Sầu Riêng
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Sầu Riêng
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23kg)

Siêu Nuôi Trái – Sầu Riêng
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Tăng Tỉ Lệ Đậu Trái – Cuống Dai Và Chắc Chắn