BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

To trái nặng ký sầu riêng

Rãnh Múi Rõ Bầu Múi Phình To, Cơm Dày Vàng Ươm Béo Ngậy

Chất Nền Collagen Protein

THÀNH PHẦN

-Thành phần (%): Nts: 3; P2O5hh: 3; K2Ohh: 13; MgO: 2,5; Mn: 0,05; Cu: 0,05; Zn: 0,05; Fe: 0,02.
-Bổ sung phụ gia: collagen protein (Glycin, Proline, Hydroxyproline), vitamin B1, auxin, cytokinin, Gibberellin A3, α-naphthaleneaceticd, vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

BTC TO TRÁI – NẶNG KÝ Sầu Riêng là sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ được thuỷ phân từ xác bả động vật có vú sau cùng thu được các collagen protein (Glycin 30%, Proline 30%, Hydroxyproline 30%), kết hợp với NPK, trung, vi lượng và các hoạt chất điều hoà sinh trưởng cho ra một sản phẩm tuyệt hảo chuyên dụng cho giai đoạn nuôi trái. Sản phẩm là dạng dinh dưỡng dễ tiêu được sầu riêng hấp thụ dễ dàng và sử dụng có hiệu quả trong các quá trình trao đổi chất trong cây giúp:
– Trái to có màu sáng, bóng, rãnh múi rõ đều. Gai nở to cứng chắc.
– Cơm dày lên màu mỡ gà vàng ươm, khô ráo, hạt lép nhỏ.
– Tăng hàm lượng đường và Vitamin trong trong trái giúp hương vị đậm đà hơn.
– Tăng năng suất tối đa, giúp nông dân được mùa, được giá trúng lớn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH TRÁI:
– Kết thúc quá trình ra hoa, sầu riêng bắt đầu vào thời kỳ kết trái. Đồng thời để tăng quá trình đậu trái, giảm thiểu tình trạng rụng trái non (rụng sinh lý). Dùng 10ml (1/3 nắp chai) BTC To Trái – Nặng Ký + 10ml (1/3 nắp chai) BTC Đậu Trái – Cuống Dai pha 16lít nước.
– Sử dụng 2 lần, cách nhau 7-10 ngày.

GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH NUÔI TRÁI:
– Dùng 20ml (2/3 nắp chai) BTC To Trái – Nặng Ký pha 16lít nước hoặc chai 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).
– Định kỳ 10-15 ngày/lần.