Cây có múi

19 Tháng Một, 2022

BTC Vua 5-8-5 (Chai 1 lít)

Đâm Chồi Mạnh, Kéo Đọt Nhanh, Xanh Dày Lá, Phục Hồi Cây, Bung Rễ Nhiều
9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ (Can 5 lít)

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23kg)

Siêu Nuôi Trái
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng
4 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa CCM (Gói 1kg)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh – Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC PowerMax (Xô 22kg)

Nguồn Năng Lượng Cực Đại
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Tạo Mầm (Gói 1Kg)

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng Chuyển Sang Sinh Sản – Phân Hóa Mầm Hoa
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Paclgel 25 (Chai 1 lít)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Tăng Tỉ Lệ Đậu Trái – Cuống Dai Và Chắc Chắn