BTC Paclgel 25 (Chai 1 lít)

BTC Paclgel 25 (Chai 1 lít)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ

DẠNG GEL ĐẬM ĐẶC

THÀNH PHẦN

– Thành phần: Bo 5.000mg/l; pHH2O 6.5
– Bổ sung Zn 500mg/l; K2Ohh 25.000mg/l và phụ gia gây ức chế quá trình sinh tổng hợp Gibberellin cực mạnh cùng hoạt chất tạo mầm hoa đậm đặc vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

Sản phẩm ứng dụng chất nền Paclgel 25 (Dạng Gel 25%) cực mạnh nên sau khi vào cây có tác dụng ức chế quá trình sinh tổng hợp Gibberellin trong cây, vì vậy làm hạn chế sự kéo dài tế bào cây, giúp hạn chế chiều cao cây. Đồng thời sản phẩm còn có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân hoá mầm hoa và kích thích cây ra hoa trái vụ:
– Hạn chế tăng trưởng mầm lá, đẩy nhanh quá trình hình thành và phân hóa mầm hoa.
– Đối với xoài: Rất hiệu quả trong xử lý ra hoa trái vụ, cho trái sớm, làm giảm hiện tượng ra trái cách niên hoặc cho trái không ổn định.
– Đối với cây ăn trái (Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, cam, chanh, quýt, bưởi, mận,…): Giúp tạo trái mùa nghịch hoặc ra hoa đồng loạt trong mùa thuận.
– Đối với lúa và đậu phộng: Được dùng để khống chế phát triển chiều cao cây, giúp tăng đẻ nhánh, cây cứng cáp chống đổ ngã, tăng năng suất. Thuận tiện cho thu hoạch cơ giới hóa.
– Tăng số cành mang trái, hạn chế rụng trái nên làm tăng số trái trên cây, cho năng suất thu hoạch cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG:
– Cây xoài: Tưới vào gốc khi đợt đọt non cuối khoảng 3 tuần tuổi lá có màu xanh đọt chuối.
– Cây sầu riêng: Khi đọt non ra lần thứ 2 có màu lụa chuyển xanh thì xử lý. Cần xiết nước (rút cạn nước mương và đậy mủ) để tạo khô hạn từ 3-4 tuần cho đến khi lú mắt cua trong giai đoạn xử lý.
– Cây mận An Phước: Thời gian từ khi bón phân tưới nước để ra đọt non đến khi xử lý là 35 – 40 ngày.
– Cây lúa: Xử lý giai đoạn sau khi gieo (sạ) 25-30 ngày và thời kỳ cây lúa làm đòng nếu cần. Cần giữ mực nước từ 5-7cm trong thời gian xử lý.
– Cây đậu phộng: Xử lý giai đoạn sau khi gieo 25-30 ngày và 45-50 ngày.

LIỀU LƯỢNG:
– Đối với xoài: Dùng 20-25ml (pha 12-15 lít nước)/m đường kính tán. Tùy theo giống xoài và độ tuổi của cây mà tăng hoặc giảm liều lượng cho hợp lý.
– Đối với sầu riêng: Dùng 50-70ml/16l nước tưới ướt đẫm cây.
– Đối với mận An Phước: Cây dưới 4 năm tuổi dùng 30-50ml/16l nước; cây trên 5 năm tuổi dùng 50-70ml/16l nước tưới ướt đẫm cây.
– Đối với cây có múi: Dùng 20 – 30ml/16l, tùy độ tuổi cây, đường kính tán và kích thước lá.
– Đối với lúa và đậu phộng: Dùng 20ml/16l tương đương 0,5l/ha
*** Có thể hỗn hợp với các loại thuốc BVTV khác trừ dạng có tính kiềm.