Thanh Long

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Thanh Long (Can tưới 25 lít)

Căng Trái, Đỏ Đều, Bóng Trái
14 Tháng Tư, 2021

BTC Phủ Tàng (500ml)

Chống Vàng Đầu Trụ, Chuyển Vàng Thành Xanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích “Mắt” Hoa Nhú Mạnh, Kích Búp Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Trái To – Cơm Giòn, Tai Dài – Cứng Cáp
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Mega 7544 (Gói 40 gram)

Tạo 3 Tai Đầu To – Dài, Bộ Tai Cứng – Xanh – Dày
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng To Trái (Gói 1Kg)

Vỏ Trái Láng Đẹp Lên Màu Đều, Tai Xanh Cứng Thẳng Trên 1,5cm
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng Root (Gói 1kg)

Rễ Bung TRắng Xóa, Cây Sung Chắc Khỏe