BTC Mega 7544 (Gói 40 gram)

BTC Mega 7544 (Gói 40 gram)

Tạo 3 Tai Đầu To – Dài, Bộ Tai Cứng – Xanh – Dày

Nuôi Trái To Đồng Đều

Lên Màu Đỏ Bóng Đẹp

Đạt Chuẩn Xuất Khẩu

THÀNH PHẦN

Nts:…………………………………………………………………………………………………………….7 %.
P2O5hh:……………………………………………………………………………………………………….5 %.
K2Ohh:………………………………………………………………………………………………………44 %.
Bổ sung phụ gia đặc hiệu và kích phát tố vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

BTC MEGA 7544 sản phẩm là một dạng liên kết dinh dưỡng đa lượng qua phản ứng hóa học tạo nên, trong đó có thành phần dinh dưỡng K2O rất cao (hay còn gọi là Kali Cao) được hình thành từ Multikali ở nhiều dạng khác nhau cho nên chúng có nhiều tác dụng đối với cây Thanh Long:
– Kích thích ra hoa sớm, hoa trổ đều đồng loạt và hình thành trái cực nhanh.
– Lấy 3 tai đầu và mỏ nhỏ lại.
– Tạo bộ tai to, dài, dày, cứng có màu xanh.
– Nuôi trái to đồng đều, lên màu đỏ bóng đẹp.
– Chắc trái, nặng ký, tăng vị ngọt, tăng hương vị tự nhiên.
– Chống nứt trái và ngừa thối trái nên thời gian bảo quản sau thu hoạch kéo dài hơn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kích ra hoa: Pha 40g/10 lít nước, dùng 2 lần cách nhau 05-07 ngày.
Nuôi trái: Pha 40g/20 lít nước, dùng vào 2 giai đoạn (khi vừa lặt râu và khi trái sắp già), mỗi giai đoạn dùng 02 lần cách nhau 05-07 ngày.

***Chú ý: Trong quá trình nuôi trái có thể kết hợp sản phẩm BTC VI LƯỢNG TO TRÁI THANH LONG dùng rải gốc để tăng hiệu lực và tỷ lệ trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao.