Bộ sản phẩm Ra hoa + Đậu trái

19 Tháng Một, 2022

BTC Kích trổ hoa cà phê (Xô 16 lít)

Bung Hoa Mạnh, Hoa Mập Sáng Chống Nghẹn Hoa, Ra Hoa Lọt Sọt Chống Đen Hoa, Khô Hoa
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu (500ml)

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
4 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa CCM (Gói 1kg)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh – Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Đỏ Rau Màu (Xô 23kg)

Tăng Năng Suất Cho Cây – Dùng Ngay Mọi Giai Đoạn
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Đỏ (Xô 23kg)

Tăng Tuổi Thọ Cho Cây – Dùng Ngay Mọi Giai Đoạn
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 7544 (Hộp 1 Kg)

Kích Thích Ra Hoa Sớm – Hoa Trổ Đều Đồng Loạt
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 03s (Gói 1kg)

Kích Đâm Tược Cực Mạnh – Kích Vọt Hoa Cực Mạnh
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Multipacl 20 (Gói 1kg)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Paclgel 25 (Chai 1 lít)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
21 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega Ami (Chai 500ml)

Dinh Dưỡng Hấp Thu Cực Mạnh – Khắc Phục Stress Cực Nhanh