BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ

Chặn Đọt – Già Lá, Phân Hoá Mầm Hoa, Kích Thích Ra Hoa, Hoa Mập Sáng, Chống Nghẹn Hoa

THÀNH PHẦN

P2O5hh:……………………………………………………………….60 %.
K2Ohh:………………………………………………………………..10 %.
Độ ẩm: ………………………………………………………………..5%.
Sử dụng hoàn toàn 100% nguyên liệu Lân hữu cơ 86

CÔNG DỤNG

– Chặn đọt non, xử lý già lá nhanh chóng
– Phân hoá tạo mầm hoa
– Trổ hoa nhiều đồng loạt.
– Hoa khoẻ, mập sáng.
– Chống nghẹn hoa, ra hoa lọt sọt.
– Chống rụng hoa và trái non.
– Tăng tỷ lệ đậu trái, trái đồng đều to chắc màu sắc đẹp, tăng độ ngọt và hương vị.
– Lúa phát triển bộ rễ mạnh mẽ, đẻ nhánh nhiều, thân cứng chắc chống đổ ngã, trổ hoa đồng loạt, tăng sức đề kháng, tăng năng suất.
– Tăng sức sống cây trồng, đặc biệt ở các vùng đất xấu bạc màu.
– Giải độc hữu cơ, cải tạo đất tốt.
– Cây ăn trái phát triển bộ rễ mạnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

– Cây Ăn Trái: Dùng 1kg pha 400 lít nước, định kỳ 7-10 ngày/lần.
– Lúa – Rau Màu: Dùng 1kg pha 800 lít nước, định kỳ 5-7 ngày/lần.
– Dùng 2-3 lần từ giai đoạn tạo mầm hoa đến khi cây ra hoa hoặc giai đoạn cần phát triển bộ rễ và thúc đẻ nhánh nhiều.