Bộ sản phẩm Tạo mầm

8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega Lân 9X (Gói 1kg)

Tăng Đề Kháng Mạnh Mẽ – Khỏe Mạnh Năng Suất Cao
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 106010 (Hộp 1kg)

Tạo Mầm Hoa Chanh Chóng – Ra Hoa Mạnh Đồng Loạt
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Tạo Mầm (Gói 1Kg)

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng Chuyển Sang Sinh Sản – Phân Hóa Mầm Hoa
15 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh Rau Màu (Chai 100ml)

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng