Cà Phê – Hồ Tiêu

19 Tháng Một, 2022

BTC Kích trổ hoa cà phê (Xô 16 lít)

Bung Hoa Mạnh, Hoa Mập Sáng Chống Nghẹn Hoa, Ra Hoa Lọt Sọt Chống Đen Hoa, Khô Hoa
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC MKP 0 – 52 -34 (Hộp 1Kg)

Chặn Đọt, Già Lá Nhanh Chóng, Phân Hoá Mầm Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ, Tăng Trổ Hoa, Ra Hoa Đồng Loạt, Dưỡng Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23kg)

Siêu Nuôi Hạt
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng
5 Tháng Mười Hai, 2017

Tạo Mầm Hồ Tiêu (Gói 1kg)

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Chuỗi Hạt Dài – Hạt Đóng Chặt, Hạt To Chắc – Vị Cay Nồng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Chống Tiêu Bồ Cào, Hạt Đóng Chắc Nịch
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Chuỗi Hoa Thẳng Dài, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh