BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Chuỗi Hạt Dài – Hạt Đóng Chặt, Hạt To Chắc – Vị Cay Nồng

Chất Nền Collagen Protein

THÀNH PHẦN

– Thành phần (%): Nts 0,3; P2O5hh 0,3; K2Ohh 1,3; Mo 0,005; Fe 0,02; Cu 0,05; Zn 0,05; Mn 0,05; Mg 0,2.
– Bổ sung Collagen Protein (Glycin, Proline, Hydroxyproline), Vitamin B1, Gibberellin A3, α-naphthaleneaceticd và phụ gia đặc hiệu vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

BTC TO TRÁI – NẶNG KÝ HỒ TIÊU là sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ được thuỷ phân từ xác bả động vật có vú sau cùng thu được các collagen protein (Glycin 30%, Proline 30%, Hydroxyproline 30%), kết hợp với NPK, trung, vi lượng và các hoạt chất điều hoà sinh trưởng cho ra một sản phẩm tuyệt hảo chuyên dụng cho giai đoạn nuôi hạt, trái. Sản phẩm là dạng dinh dưỡng dễ tiêu được cây hấp thụ dễ dàng và sử dụng có hiệu quả trong các quá trình trao đổi chất trong cây:
– Hạt lớn đều, đạt kích cỡ tối đa. Hạn chế tiêu bồ cào.
– Giúp chuỗi tiêu dài, hạt đóng chặt, to chắc hạt, nặng ký, tiêu có mùi vị cay nồng tự nhiên.
– Cải thiện chất lượng nông sản rõ rệt, hiệu quả kinh tế cực cao.
– Tăng năng suất phẩm chất tối đa, giúp nông dân được mùa được giá, trúng lớn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH HẠT:
– Kết thúc quá trình ra hoa, tiêu bắt đầu vào thời kỳ kết trái và hình thành hạt. Đồng thời để tăng quá trình đậu trái, giảm thiểu tình trạng rụng trái, trái thưa (tiêu bồ cào). Dùng 10ml (1/3 nắp chai) BTC To Trái – Nặng Ký + 10ml (1/3 nắp chai) BTC Đậu Trái – Cuống Dai pha 16lít nước.
– Sử dụng 2 lần, cách nhau 7-10 ngày.

GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH NUÔI HẠT:
– Từ khi ra hoa cho đến khi hạt tiêu được 4 tháng tuổi (khoảng tháng 10 âm lịch) là thời kỳ tập trung nuôi hạt. Dùng 20ml (2/3 nắp chai) BTC To Trái – Nặng Ký pha 16lít nước hoặc chai 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).
– Định kỳ 10-15 ngày/lần.