BTC Naganik (Chai 500ml)

BTC Naganik (Chai 500ml)

Ra Rễ Mạnh, Nảy Mầm, Bật Chồi, Nhiều Hoa, 

Tăng Đậu Trái, Neo Trái, Lên Màu Đẹp, Phì Trái, Chắc Trái, Nặng Ký

THÀNH PHẦN

– Thành phần đăng ký: Total Nitrogen (Nts) 5%; Available Phosphate (P2O5hh)) 8%; Soluble Potassium Dioxide (K2Ohh) 5%; pHH2O 6.5.

– Bổ sung: Magie (Mg); Iron (Fe); Copper (Cu); Zinc (Zn); Mangan (Mn) dưới dạng Chelate và Compound kích phát tố cực mạnh vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

– Tăng khả năng ra rễ, nảy mầm, bật chồi khoẻ

– Điều tiết, kích thích sinh trưởng mạnh mẽ

– Kích thích hấp thụ phân bón nhanh chóng

– Ngăn suy yếu cây trồng, chứng “ngán” phân

– Mập đọt, phát cành, xanh cây, dày lá

– Ra hoa nhiều, tăng đậu trái, neo trái

– Tẩy ghẻ, chống méo trái, sần sùi, da cám

– Tăng cường khả năng đề kháng cây trồng

– Trổ nhanh, trổ đều, trổ thoát

– Vô gạo, no chắc hạt, nặng ký, sáng mẩy hạt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

– Dùng cho tất cả các giai đoạn cây trồng. Pha 10ml /16 lít nước, định kỳ 7-10 ngày/lần.
– Xử lý hạt giống: 20ml/ giạ hạt giống.