BTC Vi lượng to trái sầu riêng (Gói 1Kg)

BTC Vi lượng to trái sầu riêng (Gói 1Kg)

Trái To Đẹp, Lớn Đều, Xanh Gai, Vỏ Mỏng,

Cơm Dày, Thơm Ngọt, Chống Méo Trái, Chống Sượng Múi

THÀNH PHẦN

– Thành phần: Bo 5.000mg/kg; Độ ẩm 1%
– Bổ sung Nts 1,5%; P2O5hh 1,5%; K2Ohh 3.5%; Mg 0,2%; Fe 0,02%; Cu 0,05%; Zn 0,05%; Mn 0,05% và phụ gia đặc hiệu cùng kích phát tố to đẹp trái cực mạnh vừa đủ 100%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

– Trộn rải: Dùng 20g/gốc (hoặc 1 kg/50 gốc). Định kỳ 7-10 ngày/lần.
– Hòa nước tưới gốc: Dùng 40g/16 lít nước (hoặc 1kg/400 lít nước), liều lượng tăng tuỳ độ tuổi cây. Định kỳ 7 – 10 ngày/ lần.