Bộ sản phẩm Tăng trưởng

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
14 Tháng Tư, 2021

BTC Tăng Trưởng Thành Công (16lít & 5 lít)

Ra Rễ Cực Nhiều, Đẻ Nhánh Tốt, Đâm Chồi Khoẻ
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Xanh (Gói 1kg)

Xanh Dày Lá Bóng Mượt, Cho Hoa Khỏe – Trái Sáng
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng Saprople (Hộp 5Kg)

Trầm Tích Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng SAPROPEL (Hộp 1kg)

Trầm Tích Giàu Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Go Root Cá Sấu Đỏ (Can 25lit)

Tinh Chất Rong Biển Cùng Vi Tảo Đại Dương
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi lượng Root (Gói 1kg và 100gr)

Rễ Bung Trắng Xóa – Củ To Chắc Nịch
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây (Gói 1Kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Can 5 lít)

Siêu Tăng Trưởng – Hạ Phèn – Nâng Độ pH Đất  
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh (Chai 500ml)

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng