BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh (Chai 500ml)

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh (Chai 500ml)

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng

Tán cân đối
Cành hữu hiệu nhiều
Lá xanh dày, bóng mượt

THÀNH PHẦN

– Thành phần: Mo 50ppm; Zn 38.000ppm; pHH2O 6.5.
– Bổ sung Nts 1.300ppm; P2O5hh 300ppm; K2Ohh 300ppm; Mg 200ppm; Fe 50ppm; Cu 50ppm; Mn 50ppm và phụ gia đặc hiệu cùng kích phát tố bung đọt đẻ nhánh cực mạnh vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

Sản phẩm dinh dưỡng được điều chế thông qua quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt. Sử dụng chất nền hữu cơ Vitazyme được tổng hợp bằng vi sinh từ nguyên liệu thực vật (an toàn, bền vững và không độc hại), có tác dụng cho cây trồng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thân, cành, lá, rễ, giúp:
– Mầm lá nhú đồng loạt, cây bung đọt dễ dàng, đọt mập, khoẻ, hạn chế sâu bệnh hại tấn công tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi.
– Cây đẻ nhánh nhanh, mạnh. Tăng tỷ lệ cành hữu hiệu, cành mang trái, hạn chế cành vô hiệu, tạo bộ tán đồng đều, cân đối, tiết kiệm chi phí cắt tỉa.
– Lá hướng động quang (gây hướng ánh sáng) tăng khả năng quang hợp giúp tổng hợp chất hữu cơ cho cây trồng, tạo năng lượng cho các quá trình trao đổi chất giúp bộ lá xanh dày, bóng mượt.
– Rễ bung trắng xoá, mập khoẻ, tăng sức chống chịu với điều kiện khô hạn. Hạn chế tình trạng đen rễ, thối rễ, chết cây.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG:
– Cây ăn trái: giai đoạn kiến thiết cơ bản, phát triển hoàn thiện bộ lá và giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Định kỳ 10-15 ngày/lần.
– Rau màu: trong mọi giai đoạn phát triển thân, lá, trái. Định kỳ 5-7 ngày/lần (hoặc 7-10 ngày/lần).
– Cây công nghiệp: giai đoạn kiến thiết cơ bản, phát triển hoàn thiện bộ lá và giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Định kỳ 10-15 ngày/lần.

LIỀU LƯỢNG:
– Cây ăn trái: 20ml (2/3 nắp chai) pha 16 lít nước, hoặc 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).
– Cây rau màu: 10ml (1/3 nắp chai) pha 16 lít nước, hoặc 250ml pha 440 lít nước (02 phuy).
– Cây công nghiệp: 20ml (2/3 nắp chai) pha 16 lít nước, hoặc 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).