BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng (Can tưới 25 lít)

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng (Can tưới 25 lít)

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi

THÀNH PHẦN

– Thành phần đăng ký: Bo 5.000ppm; pHH2O 6.5.

– Bổ sung: Nts 25.000ppm; P2O5hh 25.000ppm; K2Ohh 45.000ppm và các Chelate Ca, Mg, Fe; Cu, Zn, Mn vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

– Tròn đều trái, đẹp trái

– Nở trái nhanh, đều múi

– Phì trái, to múi, nặng ký

– Xanh gai, nở gai, lên màu

– Màu sắc đẹp, cơm vàng

– Dày cơm, thịt thơm ngọt

– Chín đều, không sượng lạt

– Loại bỏ lép múi, giựt trái, méo trái

– Giải suy, nuôi trái lực

– Phục hồi nhanh chóng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tưới gốc:
– Dùng 1 lít pha 200 lít nước, tưới ướt đẫm 4-5 gốc. Hoặc 1 lít pha đậm tưới cho 4-5 gốc rồi xả nước lại. Liều lượng tăng tùy tuổi cây và mật độ trái mà điều chỉnh cho phù hợp. Định kỳ 07 – 10 ngày/lần.
– Dùng liên tục từ khi đậu trái cho đến khi thu hoạch.