BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích Bung Hoa Đồng Loạt, Kéo Phát Hoa Vọt Nhanh

Kích Mắt Cua Nứt Mạnh, Chùm Hoa Đẹp – Sáng Mập

Phá Vỡ Miên Trạng – Ức Chế Sinh Trưởng

THÀNH PHẦN

Thành phần: Mo 0,005%; Fe 0,02%; Cu 0,05%; Zn 0,05%; Mn 0,05%; Mg 0,2%; Nts 0,3%; P2O5hh 0,3%; K2Ohh 1,3%.
Bổ sung phụ gia: Earlee, Chlormequat Chloride và phụ gia kích ra hoa sầu riêng đặc hiệu vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

BTC RA HOA GOLD Sầu Riêng là sản phẩm ưu việt được tổng hợp từ nhóm các chất ức chế sự sinh trưởng (growth retardant) và nhóm các chất có tác dụng phá miên trạng mầm hoa (bud break) .
– Các chất ức chế sự sinh trưởng gây ức chế quá trình sinh tổng hợp GA, làm giảm sự sinh trưởng của cây, qua đó thúc đẩy sự khởi phát hoa, làm giảm sự rụng trái non.
– Các chất phá miên trạng thúc đẩy sự phân hoá mầm đang trong thời kỳ miên trạng.
– Ức chế quá trình ra đọt non sầu riêng trong giai đoạn ra hoa.
– Kích nứt mắt cua cực mạnh, kéo mắt cua khỏi thân cành một cách nhanh chóng.
– Ra hoa đồng loạt, búp hoa phát triển mạnh, bầu nhụy to khỏe đạt kích thước tối đa, hoa mập sáng bóng.
– Loại bỏ tình trạng nghẹn mắt cua, rụng hoa.
– Không làm ảnh hưởng tới hoa (kể cả trái non)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG:
– Khi cơi đọt lụa: xử lý Paclobutrazol và lân, xiết nước (đậy mủ hãm nước) để tạo mầm 15-20 ngày (xử lý nghịch vụ).
– Trường hợp nghẹn mắt cua, ra hoa lọt sọt, không đồng đều.
– Sử dụng 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày/lần.
– Có thể pha chung với các loại thuốc BVTV khác.

LIỀU LƯỢNG:
– Dùng 20ml (2/3 nắp chai) pha 16 lít nước hoặc 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).