BTC Đồng Kẽm (500ml)

BTC Đồng Kẽm (500ml)

Khỏi Vàng Lá – Mỏng Lá, Khỏi Bạc Lá – Tóp Đọt Non

THÀNH PHẦN

-Thành phần đăng ký: Cu 25.000ppm; Zn 15.000ppm; pHH2O 6.5.

CÔNG DỤNG

Lớn Trái – Chắc Vỏ – Lên Màu

Tẩy Ghẻ – Mờ Da Cám – Da Lu – Vú Dê

Xanh Dày Lá – Bóng Lá – Mập Thân

Đi Đọt – Mập Đọt – Cây Sinh Trưởng Khoẻ Mạnh

Sát Khuẩn – Sạch Rong Rêu – Nấm Mốc

Tăng Cường Đề Kháng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG:
– Khi cây có biểu hiện vàng lá, mỏng lá, bạc lá ngọn, tóp đọt.
– Khi bắt đầu mùa mưa ẩm độ cao, dễ sinh nấm bệnh hại.
– Đặc biệt hiệu quả ở giai đoạn sau thu hoạch (cắt tỉa cành, rửa vườn), khi cây đi cơi đọt mới đối với cây ăn trái và cây công nghiệp.
– Sử dụng định kỳ để ngừa tất cả các triệu chứng trên.

LIỀU LƯỢNG:
– Cây ăn trái & cây công nghiệp: 30ml (1 nắp chai)/ bình 20 lít nước hoặc 500ml pha 300 lít nước. Dùng 2-3 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần.
– Rau màu: 20ml (2/3 nắp chai)/ bình 20 lít nước hoặc 500ml pha 500 lít nước. Dùng liên tục, cách nhau 5-7 ngày/lần.