Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

– Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 ( Đăng ký lần thứ sáu, ngày 25/5/2020) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng:

– Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận số 3002/TĐC-HCHQ ngày 23/10/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001/ISO 9001, TCVN ISO 22000/ISO 22000, HACCP, TCVN ISO 14001/ISO 14001, TCVN ISO 13485/ISO 13485, OHSAS 18001, SA 8000, GMP, TCVN ISO/IEC 2700/ISO/IEC 27001, IATF 16949, TCVN ISO 50001/ISO 50001, ISO 15378, ISO 45001; sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Hợp Chuẩn – Hợp quy.

Quyết định

Điều 1: Cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 số HT 626-22 cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam trong lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh phân bón, địa chỉ tại: 4B/175 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; xưởng sản xuất: Lô C08/02, Đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hoà III, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điều 2: Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 18/04/2022 đến ngày 17/04/2025. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam được phép sử dụng dấu chứng nhận do Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp.

Điều 3: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam có trách nhiệm duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 quy định và thực hiện nghĩa vụ giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dấu chứng nhận ISO 9001:2015

 

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015