cai tao dat

1 Tháng Tám, 2018

BTC Bón Lót Khoai Lang (Gói 1kg)

Rễ Bung Trắng Xóa, Hình Thành Rễ Củ Nhanh
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng Root (Gói 1kg)

Rễ Bung TRắng Xóa, Cây Sung Chắc Khỏe
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi lượng Root (Gói 1kg và 100gr)

Rễ Bung Trắng Xóa – Củ To Chắc Nịch
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây (Gói 1Kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu