npk xanh

30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Sầu Riêng
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Can 5 lít)

Siêu Tăng Trưởng – Hạ Phèn – Nâng Độ pH Đất