tang truong

14 Tháng Tư, 2021

BTC Tăng Trưởng Thành Công (16lít & 5 lít)

Ra Rễ Cực Nhiều, Đẻ Nhánh Tốt, Đâm Chồi Khoẻ
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Sầu Riêng
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Can 5 lít)

Siêu Tăng Trưởng – Hạ Phèn – Nâng Độ pH Đất