tao mam

5 Tháng Mười Hai, 2017

Tạo Mầm Hồ Tiêu (Gói 1kg)

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Multipacl 20 (Gói 1kg)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Tạo Mầm (Gói 1Kg)

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng Chuyển Sang Sinh Sản – Phân Hóa Mầm Hoa