trai sau rieng

18 Tháng Tư, 2019

Sầu riêng đầu mùa được giá​

Hiện người dân vùng thủ phủ sầu riêng Đạ Huoai (Lâm Đồng) bắt đầu thu hoạch sầu riêng chín bói đầu mùa. Năm nay, giá sầu […]