Mãng cầu

5 Tháng Năm, 2021

BTC Gồ Gai Lên Màu Mãng Cầu 500ml

Gồ Gai – Lên Màu – Tạo Phấn, Chất Nền Collagen Protein
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu 500ml

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23kg

Siêu Tăng Trưởng
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23Kg

Siêu Nuôi Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Dưỡng Hoa Dài Mập, Tạo Dai Cuống Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Gai Nở Đều – Sáng Trái, Dày Múi – Thịt Dai Chắc