Sản phẩm BTC Việt Nam

5 Tháng Mười Hai, 2017

Tạo Mầm Hồ Tiêu – Gói 1kg

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Chuỗi Hạt Dài – Hạt Đóng Chặt, Hạt To Chắc – Vị Cay Nồng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Chống Tiêu Bồ Cào, Hạt Đóng Chắc Nịch
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Chuỗi Hoa Thẳng Dài, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Chắc Sáng Trái Xoài – Chai 500ml

Tăng Hàm Lượng Vitamin, Nổi Bậc Mùi Vị Tự Nhiên
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Siêu Lấy Nhị Xoài, Siêu Trội Hột Xoài
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Xoài – Hộp & Gói 1kg

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích “Mắt” Hoa Nhú Mạnh, Kích Búp Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Trái To – Cơm Giòn, Tai Dài – Cứng Cáp
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Mega 7544 – Gói 40 gram

Tạo 3 Tai Đầu To – Dài, Bộ Tai Cứng – Xanh – Dày
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng To Trái – Gói 1Kg

Vỏ Trái Láng Đẹp Lên Màu Đều, Tai Xanh Cứng Thẳng Trên 1,5cm
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23kg

Siêu Nuôi Trái