An Giang: Sản lượng xoài đạt trên 115 nghìn tấn, tăng 20 nghìn tấn

An Giang: Sản lượng xoài đạt trên 115 nghìn tấn, tăng 20 nghìn tấn

Năng suất của hầu hết các loại cây ăn quả đều tăng: Xoài đạt 186,09 tạ/ha, tăng 8,1 tạ/ha, sản lượng đạt 115,1 ngàn tấn, tăng 20 ngàn tấn.

 

Thông tin trên được lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết trong hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ngày 9/1.
Theo Sở NN-PTNT An Giang, năm 2017 nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đáng chú ý diện tích cây ăn trái đạt 13 nghìn ha, tăng 1,8 nghìn ha so 2016. Riêng diện tích xoài 8.878 ha.

 

Năng suất của hầu hết các loại cây ăn quả đều tăng: Xoài đạt 186,09 tạ/ha, tăng 8,1 tạ/ha, sản lượng đạt 115,1 ngàn tấn, tăng 20 ngàn tấn (riêng các giống xoài chất lượng Đài Loan, Cát Hòa Lộc ước đạt khoảng 90 ngàn tấn, trong đó, sản lượng theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hơn 2,7 ngàn tấn, tăng hơn 1,8 lần so cùng kỳ); nhóm cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi) năng suất 87,27 tạ/ha, xấp xỉ cùng kỳ, sản lượng hơn 2,4 ngàn tấn (tăng 445 tấn).

 

Năm 2018, An Giang chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục thực hiện theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng màu, cây ăn trái, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại.
Hương Huệ (Báo NNVN)