Can

3 Tháng Sáu, 2021

BTC 33-11-11+TE (Hộp 1Kg)

Mập Chồi, Vọt Đọt Nhanh, Mập Đọt, Phát Cành, Lá Xanh Dày, Phục Hồi Nhanh Chóng
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng (Can tưới 25 lít)

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Thanh Long (Can tưới 25 lít)

Căng Trái, Đỏ Đều, Bóng Trái
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ (Can 5 lít)

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Go Root Cá Sấu Đỏ (Can 25lit)

Tinh Chất Rong Biển Cùng Vi Tảo Đại Dương
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Can 5 lít)

Siêu Tăng Trưởng – Hạ Phèn – Nâng Độ pH Đất