Vú sữa

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ (Can 5 lít)

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Vú Sữa (Xô 22kg)

Mọng Sữa Thịt Dai Thơm Ngọt – Không Lo Thối Trái, Nứt Trái