Lễ Công Bố và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Các Cấp Quản Lý Công Ty

Lễ Công Bố và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Các Cấp Quản Lý Công Ty

Vào ngày 02 tháng 02 năm 2018, Tại Văn phòng Công Ty TNHH XNK BTC Việt Nam đã diễn ra buổi Lễ Công Bố và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Các Cấp Quản Lý Công Ty với sự tham dự của Tổng Giám Đốc – Ông Bùi Thành Công và các nhân viên công ty.

 

 

 Hình ảnh trao quyết định bổ nhiệm các vị trí cấp quản lý công ty