Lễ Trao Thưởng Khách hàng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bán hàng năm 2018

Lễ Trao Thưởng Khách hàng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bán hàng năm 2018

Ngày 30/01/2019, Công ty TNHH XNK BTC Việt nam thực hiện trao giấy khen tặng và các phần quà tới các Khách hàng Đại lý đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bán hàng năm 2018. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Kiệt – Phó Giám Đốc điều hành BTC Việt Nam trao giấy khen tặng và các phần quà cho Đại lý.

Đại diện BTC Việt Nam trao giấy khen tặng cho Đại Lý Thiện

Đại diện BTC Việt Nam trao giấy khen tặng cho Đại Lý Hiếu Ngọt

Đại diện BTC Việt Nam trao giấy khen tặng cho Đại Lý Thành Nam

Đại diện BTC Việt Nam trao giấy khen tặng cho Khách hàng Nguyễn Văn Hiếu