3 tai dau

5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Mega 7544 (Gói 40 gram)

Tạo 3 Tai Đầu To – Dài, Bộ Tai Cứng – Xanh – Dày