dau trai

19 Tháng Một, 2022

BTC Naganik (Chai 500ml)

Ra Rễ Mạnh, Nảy Mầm, Bật Chồi, Nhiều Hoa,  Tăng Đậu Trái, Neo Trái, Lên Màu Đẹp, Phì Trái, Chắc Trái, Nặng Ký
5 Tháng Năm, 2021

BTC Gồ Gai Lên Màu Mãng Cầu (500ml)

Gồ Gai – Lên Màu – Tạo Phấn, Chất Nền Collagen Protein
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu (500ml)

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
14 Tháng Tư, 2021

BTC Canxi Bo (500ml)

Tăgn Sức Đề Kháng, Tăng Tỷ Lệ Đậu Trái, Cuống Dai Trái Khoẻ
14 Tháng Tư, 2021

BTC Kali Bo (500ml)

Trái Lớn Nhanh – Đẹp Màu, Sáng Vỏ – Dày Cơm – Đặc Ruột, Nặng Ký – Chắc Trái – Chín Đều
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Dưỡng Hoa Dài Mập, Tạo Dai Cuống Trái
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Chống Tiêu Bồ Cào, Hạt Đóng Chắc Nịch
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Siêu Lấy Nhị Xoài, Siêu Trội Hột Xoài
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Dưỡng Hoa Sáng Mập, Tạo Dai Cuống Trái Sầu Riêng
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Đỏ Rau Màu (Xô 23kg)

Tăng Năng Suất Cho Cây – Dùng Ngay Mọi Giai Đoạn
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Mega 7544 (Hộp 1 Kg)

Kích Thích Ra Hoa Sớm – Hoa Trổ Đều Đồng Loạt
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Tăng Tỉ Lệ Đậu Trái – Cuống Dai Và Chắc Chắn