tram tich

24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng Saprople (Hộp 5Kg)

Trầm Tích Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng SAPROPEL (Hộp 1kg)

Trầm Tích Giàu Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn