xanh cay

19 Tháng Một, 2022

BTC Naganik (Chai 500ml)

Ra Rễ Mạnh, Nảy Mầm, Bật Chồi, Nhiều Hoa,  Tăng Đậu Trái, Neo Trái, Lên Màu Đẹp, Phì Trái, Chắc Trái, Nặng Ký
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Xanh (Gói 1kg)

Xanh Dày Lá Bóng Mượt, Cho Hoa Khỏe – Trái Sáng
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây (Gói 1Kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu