xu ly ra hoa

27 Tháng Mười Một, 2017

An Giang: Sản lượng xoài đạt trên 115 nghìn tấn, tăng 20 nghìn tấn

Năng suất của hầu hết các loại cây ăn quả đều tăng: Xoài đạt 186,09 tạ/ha, tăng 8,1 tạ/ha, sản lượng đạt 115,1 ngàn tấn, tăng 20 ngàn tấn.
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Multipacl 20 (Gói 1kg)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ
21 Tháng Mười Một, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh – Kích Phát Hoa Vọt Nhanh