Thanh Long

3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Thanh Long Can tưới 25 lít

Căng Trái, Đỏ Đều, Bóng Trái
14 Tháng Tư, 2021

BTC Phủ Tàng 500ml

Chống Vàng Đầu Trụ, Chuyển Vàng Thành Xanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích “Mắt” Hoa Nhú Mạnh, Kích Búp Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Trái To – Cơm Giòn, Tai Dài – Cứng Cáp
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Mega 7544 – Gói 40 gram

Tạo 3 Tai Đầu To – Dài, Bộ Tai Cứng – Xanh – Dày
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng To Trái – Gói 1Kg

Vỏ Trái Láng Đẹp Lên Màu Đều, Tai Xanh Cứng Thẳng Trên 1,5cm
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng Root – Gói 1kg

Rễ Bung TRắng Xóa, Cây Sung Chắc Khỏe