Thanh Long

5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích “Mắt” Hoa Nhú Mạnh, Kích Búp Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Trái To – Cơm Giòn, Tai Dài – Cứng Cáp
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Mega 7544 – Gói 40 gram

Tạo 3 Tai Đầu To – Dài, Bộ Tai Cứng – Xanh – Dày
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng To Trái – Gói 1Kg

Vỏ Trái Láng Đẹp Lên Màu Đều, Tai Xanh Cứng Thẳng Trên 1,5cm
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng Root – Gói 1kg

Rễ Bung TRắng Xóa, Cây Sung Chắc Khỏe