Chai 1 lít

19 Tháng Một, 2022

BTC Vua 5-8-5 (Chai 1 lít)

Đâm Chồi Mạnh, Kéo Đọt Nhanh, Xanh Dày Lá, Phục Hồi Cây, Bung Rễ Nhiều
4 Tháng Năm, 2021

BTC Dưỡng Mai (1 lít & 500ml)

Mập Thân – Bung Đọt, Dưỡng Lá Rễ, Dưỡng Thân Cành, Xanh Dày Lá
1 Tháng Tám, 2018

BTC Paclgel 25 Khoai lang (Chai 1 lít)

Chặn đọt – Đứng dây – Tạo củ
22 Tháng Mười Một, 2017

BTC Paclgel 25 (Chai 1 lít)

Chuyên Gia Tạo Mầm – Ra Hoa Trái Vụ